Another Country

Title: Another Country

Author: Lomonaaeren

Translator: Bell

Permission:

Wow, thank you so much! I’m really pleased that you like “Another Country” enough to translate it. Can I ask which language you speak, though? I’ve had several people ask permission to translate my fics into different languages, and I don’t want to accidentally hurt someone’s feelings if there are “competing” translations out there.

Disclaimer: J. K. Rowling và các bên liên quan sở hữu những nhân vật này. Tôi viết câu truyện này để vui và không vì lợi nhuận.

Pairing: Harry/Draco

Rating: R

Wordcount: ~36,000

Warnings: Angst, profanity (nói tục), sex, vấn đề khuyết tật (Harry bị tổn thương về não và Narcissa thiếu mất một tay)

Summary: Bị tổn thương não sau một câu thần chú Hắc ám, Harry nhìn thấy những hào quang mà người bình thường không thấy và những hình ảnh tiên đoán không xảy ra ngoài đời thực, cùng với việc nói tiếng Latin thay vì tiếng Anh. Các Lương y muốn anh trở lại như bình thường. Draco Malfoy thì nghĩ tương lai anh nên khác đi so với quá khứ.

Author’s Notes: Tuy căn bệnh của Harry có thể giống với một số bệnh về vài mặt trong đời thực, đặc biệt như chứng mất ngôn ngữ, nhưng trong đây hoàn toàn là phép thuật, được bịa ra, và không có chủ ý cho hoàn toàn giống nhau. Không có ý định thiếu tôn trọng với bất kỳ người nào có thể có bệnh tương tự hay bất kỳ ai khác. Và nữa, tuy mấy câu nói Latin đã được kiểm tra lại tới 3 lần, có thể tôi vẫn sai một số chỗ nào đó. Bài thơ Draco thuật lại cho Harry là Catullus 5, hơi biến đổi một chút.

“The past is a foreign country; they do things differently there.” –L. P. Hartley, “The Go-Between.”
 

CHAP 1.1___CHAP 1.2___CHAP 1.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: