[Fanfic] Phản diện_21.2

  Cô nhi viện là địa ngục. Thế nên, khi người đàn ông đó đến, tôi nhìn ông như vị cứu tinh, một vị anh hùng. Kim Seongbok, người muốn nhận nuôi tôi, người sẽ chăm sóc tôi. Appa của tôi. Niềm tin trong tôi, sớm bị bòn rút dần bởi những lọc lừa dối … Continue reading