[Pinned]Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (phần mở rộng)_UPDATE THƯỜNG XUYÊN

Quyết định tách bài viết và bài nói về các lỗi chính tả ra làm 2 phần. Đầu tiên, mọi người nên đọc bài viết “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” để có được khái niệm chung, cũng như nhận thức bao quát về toàn bộ vấn đề. Sau đó, bài viết này … Continue reading