Elements

Một tuần buồn chán, một tuần buồn chán, một tuần buồn chán. Kết thúc bằng vẽ elements background fashion drawing cho người bạn đáng mến của tui.   Người bạn ấy chạy vội vội vàng vàng theo deadlines, tung tăng tung tẩy vẽ vời, tui cũng vung văng vung vẩy vẽ vời.