The memoirs of Yunjae

Author: Belle

Genre: SA, pink toàn tập, sến chảy nước

Length: oneshot

Summary: Jung Yunho yêu Kim Jaejoong từ khi nào?

Note: Khi nói đến Yunjae hồi còn nhỏ, thì Yun là “cậu”, còn Jae là “nó”, còn khi lớn, Yun là “anh” còn Jae là “cậu”. Thực ra thì cũng không lằng nhằng lắm.

Note 2: Nguyên do viết cái fic này ư? Vì cái lũ virus đáng chết đã làm hỏng mất cái fic sad của mình đang viết dở. Bực, bực quá!!! Viết pink nhảm cho nó bõ tức!!!


The memoirs of Yunjae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: