Tự tử

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bản thân định viết đây là một fanfic cho Yunjae, và khi viết cũng tự ngộ nhận rằng hai nhân vật trong đó là Yunho và Jaejoong, nhưng cuối cùng nghĩ rằng, nếu không để đó là tên, nếu đó là bất kỳ người nào, thì sẽ hay hơn. Vậy là, fiction chứ không phải fanfic.

Tuy nhiên bạn nào coi đây là fanfic Yunjae thì mình cũng ko cấm. Tùy thôi.

Viết trong vòng 15 phút, hơi lên cơn điên. Tự nhiên nghĩ ra rồi ngồi viết. Chẳng trau chuốt tí gì. Nhưng sợ nếu để lâu thêm một giây thì bản thân lại không thể viết nữa.

Author: Belinda

Length: oneshot (1,583 words)

Genre: SA (cực nhẹ), đời sống(?)

Rating: 13+

TỰ TỬ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: