Tattle & Twaddle

Tattle & Twaddle là một khu vực nguy hiểm, luôn tàng trữ Bom và Mìn, sẵn sàng nổ tung bất kì khi nào hai bạn Belle & Ane lên cơn. =)

Lảm nhảm  –  Rồ dại

Tâm hồn fangirl  –  Pathetic

2! và những trò lố  –  Sheryl vs Ranka

Hướng dẫn lập trang (Pages)

Một vài dòng tâm sự

*********************

Genre fic và nỗi bức xúc của độc giả

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 2

*********************

Happy birthday Chinen Yuri

Happy birthday Kame-chan

Happy birthday Akanishi-kun

Belle’s favorite singers

JYJ vs Homin

(PV) Super Drive

Sayashi Riho – 鞘師里保

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: