Thông báo

Tình hình là mình đã bỏ xó cái blog này phải tới mấy năm, thực sự là không ngờ vẫn có người nhớ đến. Thực sự là đã định cho nó vào quên lãng nhưng cuối cùng lại cảm thấy, một thời gian lâu đến thế mà vẫn có người quan tâm, chẳng phải rất có lỗi với những người đã từng chờ đợi hay sao?

Về Phản diện, thực sự là cốt truyện và mọi thứ mình đã nghĩ hết rồi, chỉ còn phải viết ra thôi, nhưng để viết ra được quả thực là không dễ, nhất là trong tình trạng hiện nay. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể, không dám hứa hẹn nhiều, chỉ dám hứa đến cuối năm nay sẽ cho ra chap mới.

Cuối cùng là lời cám ơn tất cả những ai đã từng ghé qua blog này, dù còn nhớ nó hay đã lãng quên.

__Bell__

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: