Thông báo nhỏ nhé~

Nói chung mình đã viết xong chap mới và cũng hứa với mọi người là sẽ post hôm nay, cơ mà giờ lại phải chỉnh sửa một chút cho hoàn thiện hơn. Mai ngày đầu tiên tháng 11 mới post cho nó vui cửa vui nhà, hy vọng các bạn không phiền, ><.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: